02

Cultivo primario de osteoblastos
Figura 1: Cultivo primario de osteoblastos.

Estudo e modulación farmacolóxica do metabolismo óseo.

 

Tras a fractura osteoporótica de cadeira, un de cada tres pacientes falece durante o ano seguinte por complicacións derivadas. Nestas fracturas, atopámonos cun óso de mala calidade, o que xustifica a fractura e condiciona a correcta recuperación dos pacientes. No óso, a diferenciación de células nai mesenquimais a osteoblastos áchase en equilibrio coa diferenciación de adipocitos, sendo a rotura deste balance un dos factores críticos na perda da calidade ósea. O obxectivo desta liña de investigación é identificar factores (físicos, químicos ou biolóxicos) que modulen o balance entre a osteoblastoxénese e a adipoxénese, e que posúan potencial como marcadores ou dianas terapéuticas para estas complicacións, ou para aquelas enfermidades onde a calidade do óso se atope comprometida (artrose, artrite, etc.).

 

Figura 3: Diferenciación de células nai mesenquimais a adipocitos.
Figura 2: Diferenciación de células nai mesenquimais a adipocitos.
Figura 3: Diferenciación de células nai mesenquimais a adipocitos.
Figura 3: Diferenciación de células nai mesenquimais a adipocitos.
Diferenciación de preosteoblastos primarios a osteoblastos
Figura 4: Diferenciación de preosteoblastos primarios a osteoblastos.